Zajedno za jaku i socijalnu Europu!

Više od 2,1 milijuna građana EU živi u Švicarskoj. Oni imaju pravo sudjelovati na izborima za Europski parlament. Pravo izlaska na ove izbore je različito regulirano u matičnim zemljama.

“Europski izbori u svibnju 2019. trenutak su za potpisivanje novog Društvenog ugovora za Europu koja štiti prava građana i promiče solidarnost i Europu koja jamči bolji život za mnoge, a ne za manjinu. Borimo se za dušu Europe i za našu zajedničku budućnost. Stranka europskih socijalista donijet će napredak te će poboljšati živote građana u selima, gradovima i regijama diljem Europe. Ukoliko podržite stranke članice PES-a, podržat ćete i graditi takvu Europu.
Manifest Stranka europskih socijalista 2019.

Letak hrvatski